15 Ocak 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28529

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

DENET ADAYLARI BELRLEME, ETM VE SERTFKA

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayl Resm Gazetede yaymlanan Deneti Adaylar Belirleme, Eitim ve Sertifika Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Belli unvan ve/veya idareler ile bilgi teknolojileri denetimi alanna zg ayr aday belirleme snav yaplabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki () bendi eklenmitir.

a) Kamu idarelerinin ihtiyalar da dikkate alnarak Kurul tarafndan belirlenen alanlarda en az drt yl sreli eitim veren yksekretim kurumlar ile denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt dndaki edeer eitim kurumlarndan birini bitirmek.

) Kurul tarafndan gerekli grlen ve snav duyurusunda belirtilen dier artlar tamak.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Snav duyurusunda belirtilmesi halinde yabanc dil (ngilizce, Almanca veya Franszca dillerinden biri),

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin bal aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Snav sonularnn deerlendirilmesi ve eitime alnacak adaylarn belirlenmesi

Kurul, sertifika eitim programna alnacak adaylarn tespit edilmesi amacyla idareler ve/veya unvanlar itibariyle kontenjanlar belirleyebilir ve bu kontenjanlar ilgili aday belirleme snav ilannda gsterilir. Bu durumda, 100 tam puan zerinden 70 ve zeri puan alanlardan, baar srasna gre, ilan edilen kontenjan kadar aday sertifika eitim programna alnr.

deneti aday belirleme snav sonular dikkate alnarak birden fazla sertifika eitim program dzenlenebilir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan yrtr.