15 Ocak 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28529

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KLTR VE TURZM BAKANLIINCA YEREL YNETMLERN,

DERNEKLERN VE VAKIFLARIN PROJELERNE YAPILACAK

YARDIMLARA LKN YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 15/3/2007 tarihli ve 26463 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kltr ve Turizm Bakanlnca Yerel Ynetimlerin, Derneklerin ve Vakflarn Projelerine Yaplacak Yardmlara likin Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi yrrlkten kaldrlm ve ayn maddeye aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) Teekkl, etkinlik tarihinin deimesi halinde, l Mdrlne yazl olarak nceden bilgi vermek zorundadr. Yeni etkinlik tarihinden nce mlki idare amirliinden alnan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik program l Mdrl kanalyla ilgili birime gnderilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Komisyon ye tamsays ile toplanr. Kararlar salt ounlukla alnr, ekimser oy kullanlmaz. Komisyon ayda en az bir kez toplanr. Komisyonca karara balanan projeler tekrar deerlendirmeye alnmaz. Komisyon karar Bakan onayna sunulur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bakan tarafndan onaylanan yardmlar, protokol yaplmasn mteakip, l Mdrlnn gerekli incelemelerini tamamlamas ve etkinlik raporlarn ilgili Genel Mdrle gndermesinin ardndan denir. Aralk ay iinde gerekletirilecek projelerde ise etkinlik raporlarnn ilgili Genel Mdrle ulamas beklenmeksizin, gerekli incelemeler tamamlanarak protokol yaplmasn mteakip deme yaplabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Teekkllerin etkinlikleri l Mdrl personelince izlenir. Teekkller tarafndan dzenlenen sonu raporlarnn ve harcama belgelerinin l Mdrlne ibrazndan sonra etkinlik raporu ilgili Genel Mdrle gnderilir. Etkinliklerin izlenememesi halinde yardmlarn, etkinliklerin amacna uygun olarak kullanlp kullanlmadnn tespiti iin; projelere ilikin bilgi, belge, kayt ve raporlar ile basnda km haber veya grntl dijital dokmanlar esas alnarak etkinlik raporu hazrlanr.

(3) Teekkller, harcama belgelerinin, sonu raporlarnn, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her trl dokmann birer rneini, etkinliin bitimini mteakip bir ay iinde veya devam eden projelerine ilikin bilgi, belge ve raporlarn takip eden yln Ocak ay iinde l Mdrlne vermek zorundadr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 2 (1) Bu maddenin yaym tarihinden nce yaplan bavurular, bavuru tarihinde yrrlkte olan bu Ynetmelik hkmlerine gre deerlendirilir.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/3/2007

26463

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

26/9/2008

27009

2-

9/2/2012

28199