12 Ocak 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28526

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Düzeltme yapılamayacak bildirimler ile bildirim yapılmaması veya eksik yapılması halinde eksikliğin tamamlanması için süre verilmeyecek ya da farklı süre verilecek bildirimler Sistem Kullanım Talimatı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.