4 Ocak 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28518

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal birim taşıta sahip olmaları, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (ğ) bentlerinde yer alan “100 adet” ibaresi “50 adet” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) D4 yetki belgesi ücreti, 1/1/2011-1/1/2012 tarihleri arasında % 85, 2/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında % 75; 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise %70 indirimli olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2009

27255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/8/2009

27326

2-

25/12/2009

27443

3-

31/12/2010

27802

4-

10/8/2011

28027

5-

31/12/2011

28159

6-

23/10/2012

28450