31 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28514 (4. Mkerrer)

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

GMRK GENEL TEBL

(Gmrk lemleri)

(Seri No: 101)

10/11/2011 tarihli ve 28463 sayl Resm Gazetede yaymlanan 419 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile 2012 yl iin yeniden deerleme oran % 7,80 (yedi virgl seksen) olarak tespit edilmi olup bu erevede 4458 sayl Gmrk Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan 4458 sayl Gmrk Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakknda Kararn 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 260, 500, 519 ve 584 nc maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmitir.

MADDE 1 (1) 4458 sayl Gmrk Kanununun 241 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen usulszlk cezas 76,00 TL olarak uygulanr.

MADDE 2 (1) 4458 sayl Gmrk Kanununun Baz Maddelerinin Uygulanmas Hakknda Kararn 122 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen fazla alma creti ihracat iin 6,53 TL, dier ilemler iin 15,68 TL, (b) bendinde belirtilen Trk plakal kamyonlar iin fazla alma creti kamyon bana ihracat iin 15,68 TL, dier ilemler iin 24,84 TL olarak uygulanr.

MADDE 3 (1) Gmrk Ynetmeliinin;

a) 260 nc maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen tutar 6.541.439,85 TL,

b) 500 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen tutar 129.360,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 653.268,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 653.268,00 TL,

c) 519 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen tutar 1. 308.287,97 TL, (2) numaral alt bendinde belirtilen tutar 457.900,79 TL, (3) numaral alt bendinde belirtilen tutar 196.243,19 TL,

) 584 nc maddesinde belirtilen usulszlk cezas 76, 00 TL

olarak uygulanr.

MADDE 4 (1) Bu Tebli, 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.