31 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28514 (4. Mkerrer)

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

SEBZE VE MEYVE TCARET VE TOPTANCI HALLER HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptanc Halleri Hakknda Ynetmeliin 12 nci maddesinin dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(9) Bakanlk, birinci fkrada ngrlen asgari denmi sermaye ile teminat miktarn yarsna kadar artrmaya veya drtte birine kadar azaltmaya yetkilidir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde geen kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle ya da ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin nc fkrasnda geen Aralk ibaresi Ocak eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(10) Altnc ve sekizinci fkralarda belirtilen ilgili meslek rgt gr, hal ynetim birimine be i gn iinde bildirilir. Bu sre iinde gr verilmemesi halinde olumlu gr verilmi saylr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(14) Bakanlk akdedilecek protokoller erevesinde, teknik bilgi ve uzmanlk isteyen konularda Bankadan her trl destei alabilir ve ibirliinde bulunabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin yedinci fkrasnda geen maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine ibaresi maddesine eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 59 uncu maddesinin ikinci fkrasndaki hal zabtasnca ibaresi hal yneticisi ya da hal zabtas ve/veya hal yneticisince grevlendirilen dier personelce olarak deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Ynetmelikte yer alan eitli ve Son Hkmlere ilikin blm balndaki Sekizinci ibaresi Dokuzuncu eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin; geici 1 inci maddesinin; yedinci, yirmi beinci, yirmi altnc, yirmi yedinci fkralarnda geen 1/1/2013 ibareleri 1/7/2013, on yedinci fkrasnda geen ay iinde ibaresi 1/7/2013 tarihine kadar, yirminci fkrasndaki ay iinde ibaresi 31/12/2014 tarihine kadar, yirmi dokuzuncu fkrasndaki 1/1/2013 ibaresi 31/12/2013 eklinde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(31) 41 inci maddenin on dokuzuncu fkrasna gre reticiler tarafndan yaplacak bildirim, yllk olarak 31/12/2016 tarihine kadar yaplabilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 Bu Ynetmelik 31/12/2012 tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/7/2012

28346

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz