31 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28514 (4. Mkerrer)

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

SERMAYE PYASASI ARALARININ KREDL ALIM, AIA SATI VE DN ALMA VE VERME LEMLER HAKKINDA TEBL (SER: V, NO: 65)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER: V, NO: 133)

MADDE 1 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayl Resm Gazetede yaymlanan Seri: V, No: 65 sayl Sermaye Piyasas Aralarnn Kredili Alm, Aa Sat ve dn Alma ve Verme lemleri Hakknda Tebliin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

lemlerde fiyat snr

MADDE 29 lgili borsa, aa sat ilemlerinde aa sata konu olacak sermaye piyasas aracnn ancak en son gerekleen ilem fiyatndan daha yksek bir fiyat zerinden, en son gerekleen fiyatn bir nceki fiyattan daha yksek olmas durumunda ise en son gerekleen fiyat dzeyinden satlmasna karar vermeye ve buna ilikin esaslar belirlemeye yetkilidir. Borsa bu yetkisini arac kurum, piyasa veya sermaye piyasas arac baznda kullanabilir. lgili borsa, bu ynde karar alnmas halinde, durumu gerekesi ile birlikte Kurula bildirir.

Kurul gerekli grd durumlarda, arac kurum, piyasa veya sermaye piyasas arac baznda, resen aa sata konu olacak sermaye piyasas aracnn ancak en son gerekleen ilem fiyatndan daha yksek bir fiyat zerinden, en son gerekleen fiyatn bir nceki fiyattan daha yksek olmas durumunda ise en son gerekleen fiyat dzeyinden satlmas zorunluluunu getirebilir veya mevcut zorunluluu kaldrabilir.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.