31 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28514 (4. Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL LETM VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 9)

zel iletiim vergisi uygulamasna ilikin olarak aadaki aklamann yaplmasna ihtiya duyulmutur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayl Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin nc fkrasnda, Mobil telefon aboneliinin ilk tesisinde (i ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafndan uzaktan izlenmesi ve yrtlmesine ynelik makineler aras veri aktarmna mahsus olan ve bunlarn yrtlmesi iin zorunlu olanlar dnda sesli, grsel iletiim veya genel amal internet eriimi iin kullanlmayan mobil telefon aboneliinin ilk tesisi ile operatr deiiklikleri hari) yirmimilyon lira ayrca zel iletiim vergisi alnr. Bu tutar, her yl bir nceki yla ilikin olarak 213 sayl Vergi Usul Kanunu2 hkmlerine gre belirlenen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanr. Hesaplanan tutarn yzde beini amayan kesirler dikkate alnmaz. hkm yer almaktadr.

Bu hkm uyarnca, mobil telefon aboneliinin ilk tesisinde (i ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafndan uzaktan izlenmesi ve yrtlmesine ynelik makineler aras veri aktarmna mahsus olan ve bunlarn yrtlmesi iin zorunlu olanlar dnda sesli, grsel iletiim veya genel amal internet eriimi iin kullanlmayan mobil telefon aboneliinin ilk tesisi ile operatr deiiklikleri hari) maktu olarak alnmas hkme balanan vergi tutar (yirmimilyon lira), 8 Seri No.lu zel letiim Vergisi Genel Teblii3 ile 213 sayl Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre belirlenen yeniden deerleme orannda artrlarak 2012 yl iin 37,00 TL olarak belirlenmiti.

10/11/2012 tarihli ve 28463 sayl Resm Gazetede yaymlanan 419 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile yeniden deerleme oran 2012 yl iin %7,80 olarak tespit edilmitir.

Buna gre, sz konusu maktu vergi tutar 1/1/2013 tarihinde itibaren 39,00-TL olarak uygulanacaktr.

Tebli olunur.

1 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 26/12/2011 tarihli ve 28154 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.