30 Aralık 2012 Tarihli ve 28513 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6362     Sermaye Piyasası Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/4029    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan 4 Nisan 1996 Tarihli Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma’da Değişiklik Yapan Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/4049    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3729    Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 10 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2012/4027    Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkez Teşkilatında Boş Bulunan ve Mevcut Bağlantıları ile Toplam 16 Adet Şube Müdürlüğünün, Bazı Birimlere Bağlanması Hakkında Karar

2012/4036    Adıyaman ve Kahramanmaraş İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Akpınar Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/4042    Malatya ve Sivas İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Sofular Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/4046    Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2012/4073    Merkezi İstanbul'da Bulunan “Türkiye Yeşilay Cemiyeti"nin İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar

2012/4095    Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Konya İli Ereğli İlçesine Bağlı Sazgeçit Beldesinin İsminin “Hortu” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

2012/3827    1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine Dair Usul ve Esaslar

 

TEBLİĞ

—  Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete'de, Yönetmelikler ile Tebilğler yayımlanmıştır.