29 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28512

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/7)DE DEKLK YAPILMASI

HAKKINDA TEBL

MADDE 1 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2012/7)e aada yer alan EK II eklenmitir.

 

EK II

 

GZETM BELGES BAVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait imza sirklerinin asl veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatdan farkl ise vekletnamenin asl veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anlan belgelerin asllar ilk bavuruda verilir, bavuru sonulandrldktan sonra ilgilisine iade edilir. Mteakip bavurularda imza sahipleri deimedii srece anlan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildii ilk bavurunun tarihi ve evrak giri numaras bavuru formunda belirtilir.)

2- thal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturann 2 nsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farkl birim fiyatlara haiz rnler ayr kalemler olarak gsterilir. Her fatura kaleminin, rn tarif eden ak tanm, birim FOB fiyat, istatistik birim baznda miktar ve arl (brt kilogram olarak) ayr ayr gsterilir. CIF teslim ekline gre dzenlenmi faturalarda sigorta ve navlun cretleri ayrca belirtilir)

MADDE 2 Bu Tebli 15/12/2012 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/11/2012

28468