29 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28512

TEBL

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

ZORUNLU DEPREM SGORTASI GENEL ARTLARINDA DEKLK

YAPILMASINA LKN GENEL ARTLAR

MADDE 1 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zorunlu Deprem Sigortas Genel artlarnn A.1 numaral maddesinde yer alan 587 sayl Kanun Hkmnde Kararname ibaresi 6305 sayl Afet Sigortalar Kanunu olarak, tsunami ibaresi dev dalga (tsunami) olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Genel artlarn A.2 numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

A.2- Sigorta Kapsam Dnda Kalan Binalar

Aadaki saylan binalar bu sigortann kapsam dndadr.

2.1- 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayl Kamu Konutlar Kanununa tbi olan veya kamu hizmet binas olarak kullanlan binalar ve bamsz blmler,

2.2- Ky nfusuna kaytl ve kyde srekli oturanlarca ky yerleik alanlar ve civarnda ve mezralarda yaplan binalar,

2.3- Tamam ticari veya snai amala kullanlan binalar,

2.4- Projesi bulunmayan ve mhendislik hizmeti grmemi binalar,

2.5- Tayc sistemi olumsuz ynde etkileyecek ekilde tadil edildii veya zayflatld tespit edilen binalar,

2.6- Tayc sistemi olumsuz ynde etkileyecek ekilde ilgili mevzuata ve projeye aykr olarak ina edilen binalar,

2.7- Yetkili kamu kurumlar tarafndan yklmasna karar verilen binalar ile mesken olarak kullanma uygun olmayan, bakmsz, harap veya metruk binalar.

MADDE 3 Ayn Genel artlarn B.2 numaral maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

B.2- Hasarn Tespiti

Bu szleme ile sigorta edilmi binalarda meydana gelen zararn nedeni, nitelii ve miktar DASKn veya yetkili kld kimselerin belirlemelerine gre taraflar arasnda yaplacak anlamayla tespit edilir.

Byk lekli bir hasar meydana gelmesi durumunda DASK, hasar tespitlerinin sratle yaplabilmesini teminen teknolojik olanaklardan da yararlanarak basitletirilmi hasar tespit uygulamalar gelitirebilir.

MADDE 4 Ayn Genel artlarn B.5 numaral maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Genel artlarn C.1 numaral maddesinin son fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Genel artlarn C.2 numaral maddesinin bal Sigorta Ettirenin Beyan Ykmll, Fesih ve ptaller olarak deitirilmi ve ayn maddeye drdnc fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Sigorta ettirenin, sigorta sresi iinde sigortal meskende mevzuata aykr deiiklik yapmas halinde DASK szlemeyi feshedebilir.

MADDE 7 Ayn Genel artlarn C.6 numaral maddesinin bal Tahkim ve Yetkili Mahkeme olarak deitirilmi ve ayn maddeye birinci fkradan nce gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Sigorta szlemesinden kaynaklanan uyumazlklarla ilgili olarak, uyumazlk konusu olayn yelik tarihinden sonra meydana gelmi olmas halinde, Sigorta Tahkim Komisyonuna bavurulabilir. 5684 sayl Sigortaclk Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci fkrasnda belirtilen tutara kadar olan kararlar her iki taraf iin de kesindir. Sigorta Tahkim Komisyonuna bavuru ile ilgili ayrntl bilgi www.sigortatahkim.org adresinden edinilebilir.

MADDE 8 8/9/2000 tarihli ve 24164 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zorunlu Deprem Sigortas Genel artlar yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Bu Genel artlar 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.