28 Aralk 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28511

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

JANDARMA KANTN YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 15/9/2003 tarihli ve 25230 sayl Resm Gazetede yaymlanan Jandarma Kantin Ynetmeliinin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinin (11) ve (12) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

11) Kantinin baka bir blmnde sata sunulan mal ve eya, Kantin Heyetince yaplacak szleme hkmlerine gre szlemeli sat reyonlarnda ve otomat makinalarnda da satlabilir.

12) Szlemeli sat reyonunda ve otomatlarda satlacak rnler ve sat fiyatlar Kantin Heyeti tarafndan sat reyonunu ileten firma yetkilileri ile koordine edilerek tespit edilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (), () ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a. Kantine alnacak mallar, ihtiya listesine gre toptan veya perakende olarak temin edilir.

b. Mal bedelinin pein denmesi esas olmakla birlikte, mal bedeli belli bir vadede veya taksitle de denebilir. Kredili mal almlarnda sermayenin en fazla kat tutarnda borlanma yaplabilir. Ancak, kredili mal almlarndan dolay gelecek yla yaplacak bor devri, kantinden kredi kartyla yaplan satlarn, bankadaki blokeli kantin hesabnda bulunan tutarn geemez.

c. Ayn garnizonda bulunan veya bir st komutanla bal birliklerin kantin heyetlerinin toplu ve standart mal almlarnda ortak hareket etmelerine zen gsterilir.

. Kantine yakn merkezlerde bulunmayan veya uygun koullarda temin edilemeyen veya istenilen kalitede olmayan mallar, kla komutannn izni ile dier merkezlerden salanr.

. Mterek almlarda dier kantin heyetleriyle ortak hareket edilir. Ancak, satn alnacak mallarn miktar, markas ve satn alma yeri konusunda kantin heyetine talimat verilemez.

. Mal almlarnda, en az yerden teklif alnr ve gerekli olan malzemeler iin numune balanabilir. Teklif mektuplarnda en ucuz teklifi veren firmann mal kantin heyetince deerlendirilir. Ancak, fiyat uygunluu, yaplacak anketler ile belirlenecek olan tketici tercihleri gibi etkenler bir arada deerlendirilerek, en dk teklifi veren firma, gerekesi de belirtilmek suretiyle kla komutannn onaynn bulunduu bir tutanakla tercih edilmeyebilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d. 23 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda birlikte yaplan almlarda, ayn garnizonda bulunan kantinlerin sat fiyatlar arasnda ayniyet salanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendindeki % 5ini ibaresi % 10unu olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.