28 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28511

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/894

             1 – Giresun İli Keşap İlçesi Merkez Bucağı Değirmenağzı Köyünün, aynı ilin Espiye İlçesi Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2'nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı