28 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28511

SINIR TESPİT KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/893

             1 – Yalova İli Altınova İlçesi Merkez Bucağına bağlı Tavşanlı Belediyesi ile Çiftlikköy İlçesi Kılıç Bucağına bağlı Denizçalı Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de gösterildiği üzere;

             “Marmara Denizinden başlayarak (A) nolu (Y=705847.289, X=4507340,918) noktaya, buradan Denizçalı Köyü (1) Pafta (3) ve (4) nolu ifrazen (905), (906) ve (907) parsellerin doğu sınırlarını güney istikametinde takiben (B) nolu (Y=705835.478, X=4507253.292) noktaya, buradan Kocaeli-Yalova Asfaltı ile kesişen (C) nolu (Y=705872.848, X=4507075.285) noktaya, buradan güney istikametindeki (D) nolu (Y=705880.893, X=4506890.951) noktaya çekilen düz hat, buradan güneydoğu istikametindeki (E) nolu (Y=706266.376, X=4505747.419 - 180 rakımlı tepe) noktaya çekilen düz hat, buradan güney istikametindeki (F) nolu (Y=706237.507, X=4506010.135 - 190 rakımlı tepe) noktaya çekilen düz hat, buradan güneybatı istikametinde bulunan (G) nolu (Y=06137.706, X=4505579.406 - 190 rakımlı tepe) noktaya çekilen düz hat, buradan güney istikametindeki (H) nolu (Y=706100.466, X=4505154.067 - 180 rakımlı tepe) noktaya çekilen düz hat, buradan (J) nolu (Y=705684.582, X=4503955.026 - 300 rakımlı Handere Tepe) noktaya çekilen düz hat, buradan güneydoğu istikametindeki (K) nolu (Y=706148.174, X=4503503.460 - 280 rakımlı Yamuk Tepe) noktaya çekilen hat, buradan (L) nolu (Y=706968.843, X=4502738.505 - 339 rakımlı Sivri Tepe) noktaya çekilen ve bu noktada son bulan düz hat” olarak belirlenmesi,

             5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2'nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

             2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

             3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            İdris Naim ŞAHİN

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı