28 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28511

ATAMA KARARLARI

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/888

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Emin ASILTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/884

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmet ERDAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Erdoğan BAYRAKTAR

                  Başbakan                                   Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/889

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Ömer ÖNHON’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/890

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Büyükelçi Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Ali İrtemçelik’in,

             2 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliklerine,

             - Elçi Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferden Çarıkçı’nın,

             - Elçi Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Osman Koray Ertaş’ın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             3 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

27/12/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                         Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                           Dışişleri Bakanı