27 Aralık 2012 Tarihli ve 28510 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği

—  Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik

—  Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Siirt Üniversitesi Siirt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası ile İlgili 2012/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/80)

 

KURUL KARARI

—  Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/12/2012 Tarihli ve 7137 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri