27 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28510

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KOLU TESPT KARARI

Karar No : 2012/80

yeri : Aksa Akrilik Kimya San. A..

Miralay efik Bey Sk. Akhan No: 19

Gmsuyu/STANBUL (merkez)

Tespiti steyen : Liman- Sendikas

nceleme : Aksa Akrilik Kimya San. A..de Bakanlmzca yaplan incelemede; merkez iyeri Miralay efik Bey Sk. Akhan No: 19 Gmsy/STANBUL adresinde kurulu bulunan irketin, Yalova Karamrsel Asfalt 13. Km. Denizal Ky Mevkii YALOVA adresinde bulunan fabrika iyerinde, fabrikaya kara ve deniz yoluyla gelen hammadelerden tekstil sanayiinde ve dier sanayii kollarnda ham ve yardmc madde olarak kullanlan bilumum sentetik elyaf ve karbon elyaf retimi istihsali, ihracat ve sat yapld, iyerinin kysnn bulunduu Yalova iftlik Ky Denizal Topu iftlii mevkiinde fabrikaya deniz yoluyla gelen hammaddenin sadece iyeri depolarna boaltlmas amacyla bir liman bulunduu, nc ahslara liman hizmeti verilmedii, ayrca iyerinin ayn alan iinde bulunan enerji biriminde fabrikann kendi ihtiyacn karlamak amacyla elektrik enerjisi retildii, retilen elektriin satlmad bu nedenle, liman ve enerji biriminde yaplan ilerin asl ie yardmc nitelikte olduu ve yaplan ilerin kollar Tz'nn 06 sra numaral Dokuma ikolunda yer ald tespit edilmitir.

Karar: Aksa Akrilik Kimya San. A.. ve bal iyerlerinde yrtlen ilerin nitelii itibariyle kollar Tz'nn 06 sra numaral Dokuma ikoluna girdiine ve yaplan bu tespitin Resm Gazetede yaymlanmasna 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 5inci ve geici 3nc maddeleri uyarnca karar verilmitir.