27 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28510

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Suriyeli Snmaclara Yardm Kampanyas

GENELGE

2012/24

Suriyedeki olaylar sebebiyle yurtlarn terk ederek komu lkelere snmaya alan yzbinlerce insan, can gvenlii, alk, susuzluk, barnma ve salgn hastalk sorunlar ile kar karya bulunmaktadr.

Bir insanlk borcu olarak, muhta ve madur durumda bulunan dost ve karde Suriye halkna insani yardm iin vakit kaybetmeden ve sratle harekete geme ihtiyac ortaya kmtr.

Trkiye Cumhuriyeti, yardmlama ve dayanma duygusuyla, halkmzn da beklentileri dorultusunda; muhta ve madur durumda bulunan Suriyeli snmaclara yardm iin her trl destei salayacaktr.

Bu amala, Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl (AFAD) koordinasyonunda; insani yardm kurulular, vakflar, dernekler, meslek kurulular, medya kurulular ve sivil toplum kurulularnn katlmyla bir yardm kampanyas balatlmtr.

Balatlan bu yardm kampanyasnda;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tm kamu kurum ve kurulularmzca toplanan yardmlar ekte belirtilen hesap numaralarna aktarlacaktr.

2. Gerek ve tzel kiiler bu hesaplara dorudan ba yapabileceklerdir.

3. Sivil toplum kurulularmzdan istekli olanlar, topladklar yardm blgeye ulatrmak zere bu hesaplara aktarabileceklerdir.

4. Tm yardm toplama faaliyetleri, 2860 sayl Yardm Toplama Kanunu hkmleri erevesinde yaplacaktr.

Halkmzn, ulusal ve yerel basnmzn, sivil toplum kurulularmzn, kamu kurum ve kurulular ile her dzeydeki kamu grevlilerinin, meslek odalarnn ve birliklerin, bir insanlk grevi olan bu yardm kampanyasna gnll olarak her trl destei vereceklerine inancmz tamdr.

Bilgilerini ve gereini nemle rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan

 

 

EK

 

 

SURYEL SIINMACILARA YARDIM KAMPANYASI

BANKA HESAP NUMARALARI

 

 

T.C.ZRAAT BANKASI AAIAYRANCI UBES

 

TL-Hesap No (IBAN) : TR920001000820555555555037

ABD Dolar Hesap No (IBAN) : TR650001000820555555555038

EURO Hesap No (IBAN) : TR380001000820555555555039

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

 

 

T.VAKIFLAR BANKASI A.O. FNANSMARKET UBES

 

TL-Hesap No (IBAN) : TR790001500158007299814612

ABD Dolar Hesap No (IBAN) : TR480001500158048013341736

EURO Hesap No (IBAN) : TR260001500158048013341744

Banka Swift Kod No : TVBATR2AXXX

 

 

T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR UBES

 

TL-Hesap No (IBAN) : TR890001200940800005000016

ABD Dolar Hesap No (IBAN) : TR690001200940800058000109

EURO Hesap No (IBAN) : TR420001200940800058000110

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A