26 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28509

YNETMELK

Kadir Has niversitesinden:

KADR HAS NVERSTES LSANSST ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 28/7/2012 tarihli ve 28367 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kadir Has niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yksek lisans programlarna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans diplomasna sahip olmalar art aranr.

(2) Tezli yksek lisans programna bavurabilmek iin adaylarn SYS tarafndan merkezi olarak yaplan ALESden bavurduu programn puan trnde en az 55 standart puanna veya Yksekretim Kurulu tarafndan edeerlii kabul edilen snavlarda bu puana edeer bir puana sahip olmalar gerekir. Senato bu puanlar ykseltebilir. Tezsiz yksek lisans programlarna bavuran adaylar iin ALES puan arama art ve ALES taban puan Senato tarafndan belirlenir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Kadir Has niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2012

28367