26 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28509

YNETMELK

Eskiehir Osmangazi niversitesinden:

ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES D HEKML FAKLTES

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/6/2012 tarihli ve 28330 sayl Resm Gazetede yaymlanan Eskiehir Osmangazi niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 17 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Di Hekimlii Fakltesi'nde bir dersin baar notu yl ii notunun % 50si ile yl sonu ya da btnleme snav notunun % 50si alnarak hesaplanr. Yl ii almalarnn baar notuna katks % 50si olacak ekilde; ara snav, laboratuar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, dev, bitirme devi gibi yl ii etkinliklerin dnem ii katlma yzdeleri ilgili Anabilim Kurulu tarafndan belirlenerek Eitim-retim Koordinatrlne bildirilir ve eitim-retim yl balangcnn ilk drt haftasnda Eitim-retim Koordinatrl tarafndan ilan edilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/6/2012

28330