26 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28509

YNETMELK

Atlm niversitesinden:

ATILIM NVERSTES NGLZCE HAZIRLIK OKULU

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atlm niversitesi ngilizce Hazrlk Okulu Ynetmeliinin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) ngilizce Hazrlk Okulunun eitim sresi her biri sekiz-oniki hafta olan kurdan oluur. nlisans, lisans ve yksek lisans rencilerinden, kurunda baarsz olup kur tekrar yapanlar ile yeterlik snavnda baarsz olanlar iin bu sre en fazla 2 akademik yldr.

(2) kinci akademik yln sonunda, Yeterlik Snavnda baarl olamayan renciler beklemeli renci statsnde kayt yaptrabilirler. Hazrlk beklemeli renci statsndeki renciler her yaryl banda o dneme ait renim cretinin te birini deyerek kayt yaptrrlar.

(3) Hazrlk beklemeli renciler yaryl sonunda yaplan ngilizce Yeterlik Snavnda baarl olduklar veya 6 nc maddede belirtilen biimde bir d snav sonu belgesi getirdikleri takdirde kaytl olduklar eitim programlarna balarlar. D snav bavurularnn deerlendirmeye alnmas iin rencinin yaryl kaydnn yaplm olmas gereklidir. Yaryl sonunda ngilizce Yeterlik Snavnda baarl olamayan renciler izleyen yarylda yeniden bu statde kayt yaptrabilirler. Hazrlk beklemeli renciler izinli saylamazlar ve yeterlik snavlarna katlma hakk dnda rencilik haklarndan yararlanamazlar.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Atlm niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/1/2012

28176

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/5/2012

28292