26 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28509

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/12/2012

Karar No : 2012/196

Konu : Adana-Saram-Dac (1154 nolu parsel)

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 30/11/2012 tarih ve 8019 sayl yazsna istinaden;

1 Adana li, Saram lesi, Dac Mahallesi snrlar ierisinde yer alan zelletirme kapsam ve programnda bulunan 137.200 m yzlmne sahip 1154 parsel numaral tanmaza ynelik Resmi Kurum Alan (Et ve Balk Kurumu) (Emsal: 0.50, Hmax: Yapnn Teknolojik zelliklerine Gre Belirlenecektir), Belediye Hizmet Alan, Gelime Konut Alan (TAKS=0.30, KAKS=0.60) ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2 Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Adana Bykehir Belediye Bakanlna ve Saram Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Kararn eki haritalar iin tklaynz