26 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28509

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

SALII VE GVENLNE LKN YER TEHLKE

SINIFLARI TEBL

MADDE 1 (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 9 uncu maddesi uyarnca iyerlerinin i sal ve gvenlii asndan yer ald tehlike snflar Ek-1de yer alan yeri Tehlike Snflar Listesinde belirtilmitir.

MADDE 2 (1) Tehlike snfnn tespitinde bir iyerinde yrtlen asl iin tehlike snf dikkate alnr.

(2) veren asl i faaliyet deiikliini en ge bir ay ierisinde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna bildirir.

(3) Asl iin tayininde tereddde dlmesi halinde iyerinin kurulu amacna baklr. yerinde birden fazla asl i tanmna uygun faaliyetin yrtlmesi halinde, bu ilerden tehlike snf yksek olan i esas alnr. 6331 sayl Kanunun iyeri tanmna giren iyerlerinde yaplan asl iin yannda veya devam niteliinde faaliyet alannn geniletilmesi halinde o iyerinde bu fkrada esas alnan kurala gre belirlenir.

MADDE 3 (1) yeri tehlike snfna yaplan itirazlar alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca deerlendirilir. Deerlendirme, Bakanlk tescil kaytlar zerinden ve iyerinin tesciline esas alnan asl i dikkate alnarak sonulandrlr.

(2) Gerekli grlmedike iyerlerinde yaplan asl ie ilikin inceleme yaplmaz.

(3) Bakanlka yaplan denetim ve incelemelerde iyerinde yaplan asl iin tescil kaytlarndan farkl olmas halinde, denetim ve incelemeye ilikin kaytlar dikkate alnarak iyeri tehlike snf yeniden belirlenebilir.

(4) Alnan karar iyerine tebli edilir. Kararn iyerinin tehlike snf deiikliine neden olmas halinde tehlike snfnn gerektirdii i ve ilemleri, iverenler 90 gn iinde yerine getirmek ve Sal ve Gvenlii Genel Mdrlne bildirmek zorundadr.

(5) yeri Tehlike Snflar Listesindeki faaliyet kodunun tehlike snfna ait itirazlardan, Sal ve Gvenlii Genel Mdrl tarafndan oluturulacak Komisyonda alnacak karar sonucunda, itiraza ilikin faaliyet kodunun tehlike snfnn deimesi halinde bu Teblide gerekli deiiklik yaplr.

MADDE 4 (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenliine likin Tehlike Snflar Listesi Teblii yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

EK-1 yeri Tehlike Snflar Listesi