25 Aralık 2012 Tarihli ve 28508 Sayılı Resmî Gazete  - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2012/4001      Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Beyanlara Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar

 

TEBLİĞ

—   Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ