22 Aralık 2012 Tarihli ve 28505 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3951      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3956      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliğine İlişkin Uygulama Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2012/4003      Türk-Belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2012/4016      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında “Bakü-Tiflis-Kars” Yeni Demiryolu Hattının “Kars-Akhalkalaki” Kısmı Üzerinde Gürcistan’da Yapılması Planlanan Demiryolu Tüneli İnşaatının Kolaylaştırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/3997      Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2012/4018      Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an-ı Kerim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 5108 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait Yönetmelikler yayımlanmıştır.