22 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28505

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5108                                                                                                        Karar Tarihi: 20/12/2012

Kurul Başkanlığının 19/12/2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 17/12/2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.100-26076 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu hakim ortak The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (%99,99 pay oranı ile) ve diğer gerçek kişi kurucu ortaklar tarafından Türkiye’de 300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine

karar verilmiştir.