22 Aralık 2012  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28505

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/3951

             24 Eylül 2012 tarihinde New York’ta imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/10/2012 tarihli ve HUM/7724108 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                  B. ARINÇ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V.

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                     F. ŞAHİN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                   M. ŞİMŞEK                                               E. BAYRAKTAR                                      C. YILMAZ                                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.      Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

            M. Z. ÇAĞLAYAN                                             C. YILMAZ                                              S. KILIÇ                                                    M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                                          Kalkınma Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı V.                                Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                             İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                          Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                  E. BAYRAKTAR

                                                               Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

Andlaşmanın Türkçe ve Yabancı Dil metinleri için tıklayınız