21 Aralık 2012 Tarihli ve 28504 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

Adobe Reader

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2012/3950    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına Yemen Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma Hakkında Karar

2012/3954     Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasının Mali Esaslarına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2012/3995    Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Arasındaki Hibe Anlaşması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2012/4005    2013 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2012/3978    Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

—  Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/78)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/79)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/16)

—  Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/14)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


21/12/2012 tarihli ve 28504 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait Yönetmelikler yayımlanmıştır.