21 Aralk 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28504

YNETMELK

Trkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TRKYE RADYO-TELEVZYON KURUMU HZMETLERNN TANIMI VE

BU HZMETLERE ATANACAK PERSONEL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanm ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Ynetmeliinin ekinde yer alan EK-1in 12 sra numaral blmnden sonra gelmek zere Ek-Adaki 13 sra numaral blm eklenmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliinin ekinde yer alan Ek-2nin;

a) 35 sra numaral TEKNK YNETMEN blmnn 3 nc ksmnn c satr aadaki ekilde deitirilmitir.

c. Tecrbe: TEK-PH, GH-PH ve TH hizmet snflarndaki kadrolarda en az 2 yl fiilen alm olmak.

b) 38 sra numaral UZMAN blm yrrlkten kaldrlmtr.

c) 39 sra numaral UZMAN YARDIMCISI blm yrrlkten kaldrlmtr.

) 43 sra numaral YAYIN DENETMENݔ blmnn 2 nci ksmnda yer alan 3984 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanun ibaresi 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanun eklinde ve ayn blmn 3 nc ksmnn c satrnn 1 inci, 2 nci ve 3 nc bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

1 - En az 10 yl prodktr, muhabir, spiker, redaktr spiker veya deneti olarak fiilen alm olmak.

2 - Radyo, televizyon veya haber birimleri yapm ve yayn kadrolarnda en az mdr dzeyinde ynetici olmak (Bu durumda 1 inci maddede saylan grevlerde geen sre ile ynetici olarak geen srelerin toplamnn en az 10 yl olmas gerekir.)

3 - Her trl koordinatr yardmcs veya dengi ya da daha st idari kadrolarda grev yapmak.

d) 45 sra numaral YNETMEN blmnn 3 nc ksmnn c satr aadaki ekilde deitirilmitir.

c. Tecrbe: TEK-PH, GH-PH ve TH hizmet snflarndaki kadrolarda en az 2 yl fiilen alm olmak.

e) 48 sra numaral blmnden sonra gelmek zere Ek-Bdeki 49 ve 50 sra numaral blmler eklenmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-3n 71 sra numaral blmnden sonra gelmek zere Ek-Cdeki 72 ve 73 sra numaral blmler eklenmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Uzman yardmclndan ynetim hizmetleri uzman yardmclna gei

GEC MADDE 7 (1) Kurumda, Uzman Yardmcs unvan ile grev yapan personel, istekleri zerine 31/12/2012 tarihine kadar Ynetim Hizmetleri Uzman Yardmcs kadrosuna snavsz atanabilir. Uzman Yardmclnda geen sreler Ynetim Hizmetleri Uzman Yardmclnda gemi gibi deerlendirilir. Anlan kadroya atanmak istemeyen sz konusu personelin yeterlik snavnda baarl olmas kaydyla Uzman (GH) kadrosuna atanma hakk sakldr.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/9/2008

27007

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

30/12/2008

27096

2-

14/4/2009

27200

3-

24/10/2009

27386

4-

5/3/2010

27512

5-

7/9/2010

27695

 

Ek-A

KURUM TABPL

SIRA NO: 13

1. KADRO UNVANI : Batabip

2. HZMET TANIMI : Kurum personelinin ve bakmakla ykml olduu aile fertlerinin salk hizmetlerinin koordinasyonunu salayarak planlamak, uygulamak, denetlemek, personelden azami verimi elde edecek ekilde hizmet ve i planlamas yaparak salk hizmetlerinin aksaksz ve gelitirilerek yrtlmesini salamak.

3. ZEL NTELKLER

VE ARTLAR :

a. Tahsil : Tp fakltesi mezunu olmak.

b. Askerlik durumu : Askerlikle iliii olmamak.

c. Yabanc dil : Tercih sebebidir.

4. STHDAM KAYNAI : Kurum ii, Kurum d.

 

 

Ek-B

YNETM HZMETLER UZMAN YARDIMCISI

SIRA NO: 49

1. KADRO UNVANI : Ynetim Hizmetleri Uzman Yardmcs

2. HZMET TANIMI : Ynetim Hizmetleri Uzmanna, hizmet tanmnda belirlenmi bulunan grevlerin yaplmasnda yardmc olmak ve idarece verilecek dier grevleri yerine getirmek.

3. ZEL NTELKLER

VE ARTLAR :

a. Tahsil : niversitelerin en az drt yl sre ile eitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler faklteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt ii ve yurt dndaki drt yl sreli faklte veya yksekokullardan birini bitirmi olmak.

b. Askerlik durumu : Askerlikle iliii olmamak.

c. Yabanc dil : Tercih sebebidir.

4. SINAV : Kamu Personel Seme Snavndan Kurumca belirlenen asgari puan alanlarn katlabilecei ilgili mevzuat hkmleri erevesinde yaplacak giri snavnda baarl olmak.

 

YNETM HZMETLER UZMANI

SIRA NO: 50

1. KADRO UNVANI : Ynetim Hizmetleri Uzman

2. HZMET TANIMI : Yneticinin karar verme fonksiyonunun rasyonel, gvenilir ve salkl olmas bakmndan strateji ve hedeflerin belirlenmesine katk salamak, karar alternatiflerini gelitirmek, szleme ve protokol tanzimi ile uygulama birliinin salanmas ile i sal ve gvenliine ynelik hizmetleri yrtmek, bal bulunduu Birimin grev alanna giren ilere katkda bulunmak ve veri toplamak, hizmet tanmyla ilgili konularda verilecek dier grevleri yerine getirmek.

3. ZEL NTELKLER

VE ARTLAR :

a. Tahsil : Ynetim Hizmetleri Uzman Yardmclnda aranlan renim artlar aranr.

b. Askerlik durumu : Askerlikle iliii olmamak.

c. Yabanc dil : Tercih sebebidir.

. Tecrbe : Kurumda Ynetim Hizmetleri Uzman Yardmcs kadrosunda en az 3 yl almak.

4. STHDAM KAYNAI : Kurum ii.

5. SINAV : Kurumda Ynetim Hizmetleri Uzman Yardmcs kadrosunda en az 3 yl altktan sonra yaplacak yeterlik snavnda baarl olmak.

6. DER : Ynetim Hizmetleri Uzman Yardmcl ve Uzmanl snavlar ile alma usul ve esaslar ynetmelik ile dzenlenir.

Ek-C

UZMAN

SIRA NO: 72

1. KADRO UNVANI : Uzman

2. HZMET TANIMI : Yneticinin karar verme fonksiyonunun rasyonel, gvenilir ve ilmi llere uygun olarak yerine getirilmesine imkan salamak amacyla, bal bulunduu Birimin grev alanna giren ilerde veri toplamak, karar alternatiflerini gelitirmek ve ihtisasyla ilgili konularda verilecek dier grevleri yerine getirmek.

Not: TH, TH-PH snflarndaki uzman kadrosu da bu tanm ierisinde deerlendirilmitir.

 

UZMAN YARDIMCISI

SIRA NO: 73

1. KADRO UNVANI : Uzman Yardmcs

2. HZMET TANIMI : Grev alann giren konularda yneticinin karar verme fonksiyonunun rasyonel, gvenilir ve ilmi llere uygun olarak yerine getirilmesine imkan salamak amacyla, bal bulunduu birimin grev alanna giren ilerde aratrma yaparak veri toplamak, karar alternatifini gelitirmek ve ihtisasyla ilgili konularda amirince verilecek grevleri yerine getirmek.