21 Aralk 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28504

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

MALYE BAKANLII PERSONEL GREVDE YKSELME, UNVAN

DEKL VE ATAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASI HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayl Resm Gazetede yaymlanan Maliye Bakanl Personeli Grevde Ykselme, Unvan Deiiklii ve Atama Ynetmeliinin 6 nc maddesinin drdnc fkrasnn (a) bendinin (3) numaral alt bendinde yer alan yeterlik snavnda baarl olduktan sonra ibaresi yrrlkten kaldrlm; () bendinin (2) numaral alt bendinde yer alan yeterlik snavnda baarl olduktan sonra Defterdarlk Uzman unvannda en az yl alm olmak ibaresi Defterdarlk Uzman unvannda en az be yl alm olmak olarak deitirilmi ve (e) bendinin (1) numaral alt bendinde yer alan en az iki yl ibaresinden sonra gelmek zere veya Defterdarlk Uzman unvannda en az be yl ibaresi eklenmitir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/8/2006

26254

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/4/2008

26836

2-

23/10/2009

27385

3-

23/2/2011

27855

4-

19/3/2011

27879

5-

6/10/2011

28076

6-

12/7/2012

28351