21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

ATAMA KARARI

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2012/883

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Naim Gürhan KESKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

20/12/2012

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı