21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  20 Aralık 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-10569

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Aralık 2012 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        20 Aralık 2012

      B.01.0.KKB.01-06-388-735

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10569 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Aralık 2012 tarihinde Avusturya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI