21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/3995

             5 Eylül 2012 tarihinde imzalanan ekli Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Arasındaki Hibe Anlaşmasının yürürlüğe girmesi; Başbakan Yardımcılığının 23/10/2012 tarihli ve 17188 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                                    B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                           E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                         Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                                 B. ATALAY                                   M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                                  Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                          M. ŞİMŞEK                                            H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                        E. GÜNAY                                           M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                      Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                       İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Andlaşmanın Türkçe ve Yabancı dil metinleri için tıklayınız