21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/3954

             23 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan ekli “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasının Mali Esaslarına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 8/10/2012 tarihli ve HUM/9204769 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                            B. ARINÇ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı V.

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                               F. ŞAHİN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                   M. ŞİMŞEK                                               E. BAYRAKTAR                                            C. YILMAZ                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.      Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

            M. Z. ÇAĞLAYAN                                             C. YILMAZ                                                    S. KILIÇ                                              M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                                          Kalkınma Bakanı                             Kültür ve Turizm Bakanı V.                          Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                 İ. YILMAZ                                                             V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                  E. BAYRAKTAR

                                                               Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

Andlaşmanın Türkçe ve Yabancı dil metinleri için tıklayınız