21 Aralk 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28504

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA KORUNMA NLEMLERNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/16)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2012/2721 sayl Bakanlar Kurulu Karar gereince pamuk iplii ithalatnda uygulanmakta olan korunma nlemine ilikin olarak 29/5/2004 tarihli ve 25476 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2004/7305 sayl thalatta Korunma nlemleri Hakknda Bakanlar Kurulu Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Korunma nlemleri Ynetmelii erevesinde yaplan deerlendirme sonucunda alnan karar iermektedir.

Karar

MADDE 2 (1) thalatta Korunma nlemlerini Deerlendirme Kurulu, 52.05 Gmrk Tarife Pozisyonunda yer alan pamuk iplii (diki iplii hari) (arlk itibariyle %85 veya daha fazla pamuk ieren ve perakende olarak satlacak hale getirilmemi olanlar) ithalatnda 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2012/2721 sayl Bakanlar Kurulu Karar gereince uygulanmakta olan korunma nleminin yrrlkten kaldrlmasna ynelik bir kararn istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna neride bulunulmasna toplantya katlan yelerin oy birlii ile karar vermitir.

Yrrlk

MADDE 3 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 4 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.