21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar No              :  2012/79

İşyeri                     :  Şahin Kurye Lojistik ve Nakliyat Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

                                  Ihlamurkuyu Mh. Alemdağ Cad. No: 692 Kat: 3

                                  Ümraniye/İSTANBUL (merkez ofisi)

Tespiti İsteyen      :  Tümtis Sendikası

İnceleme                :  Şahin Kurye Lojistik ve Nakliyat Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; söz konusu şirketin alt işverenlik sözleşmesi ile Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne (PTT) ait, Bilecik, Ordu, Samsun, Kayseri, Düzce, Çanakkale, Kastamonu ve İstanbul illerinde bulunan PTT Müdürlüklerinin posta ve kargo taşıma ve dağıtım işlerini yaptığı, merkez ofisinde de bu işlerin sevk ve idaresinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü’nün 18 sıra numaralı “Kara taşımacılığı” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Şahin Kurye Lojistik ve Nakliyat Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 18 sıra numaralı “Kara taşımacılığı” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci ve geçici 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.