21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No              :  2012/78

İşyeri                     :  Denizkale Taşımacılık Tur. Oto. Pet. Org. Dağ. Ltd. Şti.

                                  Bulancak Mah. İnönü Cad. No: 20/3

                                  Bulancak/GİRESUN (merkez)

Tespiti İsteyen      :  Tümtis Sendikası

İnceleme                :  Denizkale Taşımacılık Tur. Oto Pet. Org. Dağ. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinin merkez ofisinin Bulancak/Giresun'da bulunduğu, faaliyet konusunun genel olarak Türkiye genelinde kara yoluyla yolcu ve kargo taşımacılığı ile bununla ilgili bilet satım işleri olduğu, Büyük İstanbul Otogarı No:168 Esenler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren şube işyeri ile yine Giresun ve Samsun'da bulunan şube işyerlerinde de aynı faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 18 sıra numaralı “Kara taşımacılığı” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Denizkale Taşımacılık Tur. Oto Pet. Org. Dağ. Ltd. Şti. ve bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 18 sıra numaralı “Kara taşımacılığı” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci ve geçici 3'üncü maddeleri uyarınca karar verilmiştir.