21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (ü) bendi eklenmiştir.

“k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,”

“ü) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Teftiş, tahkikat veya disiplin kararları ile hizmetteki tutum ve davranışları sebebiyle 3 üncü kez görev veya görev yeri değiştirilmesine karar verilmiş olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetveli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

EK-A

“EK-1

 

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

                                    

A- MERKEZ TEŞKİLATI

 

UNVANLAR

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür Yardımcısı,                               Genel Müdür Müşaviri

Genel Müdür

-

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI BÜROLARI

Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef, Araştırmacı, diğer personel

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Başkan

Genel Müdür 

-

Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef, diğer personel

Başkan

Genel Müdür

               

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür 

-

Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavir Yardımcısı, Avukat, Müdür, 1. Hukuk Müşavirine bağlı personel             

1. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef, diğer personel

Müdür

1. Hukuk Müşaviri

GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreter

Genel Müdür 

-

Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekretere bağlı personel

Genel Sekreter

Genel Müdür

Müdür

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef, Araştırmacı, diğer personel

Müdür

Genel Sekreter Yardımcısı

YAYIN DENETLEME VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

Başkan

Genel Müdür

-

Başkan Yardımcısı, Başkana bağlı personel

Başkan

Genel Müdür

Yayın Denetmeni, Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef, Araştırmacı, diğer personel

Başkan Yardımcısı

Başkan

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ / YÖNETİM KURULU BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür

Genel Müdür

-

Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef, Araştırmacı, diğer personel

Müdür

Genel Müdür

GENEL MÜDÜRE DOĞRUDAN BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI

Başkan

Genel Müdür

-

Başkan Yardımcısı, Haber Koordinatörü, Müşavir, Başkana bağlı personel

Başkan

Genel Müdür

Müdür, Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Sistem Yöneticisi, Başkan Yardımcısına bağlı personel

Başkan Yardımcısı

Başkan

Haber Koordinatör Yardımcısı, Haber Koordinatörüne bağlı Müdür ve diğer personel

Haber Koordinatörü

Başkan

Masa Sorumlusu, Uzman, Uzman Yardımcısı, Mali Denetçi, Mali Denetçi Yardımcısı,  Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel,

Müdür

Başkan Yardımcısı

Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel

Sorumlu Başmühendis/Başmimar

Başkan Yardımcısı

Sistem Yöneticisine bağlı personel

Sistem Yöneticisi

Başkan Yardımcısı

Masa Sorumlusuna bağlı personel

Masa Sorumlusu

Müdür

 

 

 

 

 

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIKLARINA BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI

Başkan

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başkan Yardımcısı, Haber Koordinatörü, Müşavir, Başkana bağlı personel

Başkan

Genel Müdür Yardımcısı

Müdür, Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Sistem Yöneticisi, Başkan Yardımcısına bağlı personel

Başkan Yardımcısı

Başkan

Haber Koordinatör Yardımcısı, Haber Koordinatörüne bağlı Müdür ve diğer personel

Haber Koordinatörü

Başkan

Masa Sorumlusu, Uzman, Uzman Yardımcısı, Mali Denetçi, Mali Denetçi Yardımcısı, Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel,

Müdür

Başkan Yardımcısı

Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel

Sorumlu Başmühendis/ Başmimar

Başkan Yardımcısı

Sistem Yöneticisine bağlı personel

Sistem Yöneticisi

Başkan Yardımcısı

Masa Sorumlusuna bağlı personel

Masa Sorumlusu

Müdür

YAPIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Yapım Koordinatörü

Başkan

Genel Müdür Yardımcısı

Yapım Koordinatör Yardımcısı, Yapım Koordinatörüne bağlı personel

Yapım Koordinatörü

Başkan

Yapım Koordinatör Yardımcısına bağlı Müdür ve diğer personel

Yapım Koordinatör Yardımcısı

Yapım Koordinatörü

Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel

Müdür

Yapım Koordinatör Yardımcısı

PRODÜKSİYON KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü

Başkan

Genel Müdür Yardımcısı

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatör Yardımcısı, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörüne bağlı personel

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü

Başkan

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatör Yardımcısına bağlı Müdür, Sorumlu Başmühendis/Başmimar ve diğer personel

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatör Yardımcısı

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü

Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef, Araştırmacı, Müdüre bağlı personel,

Müdür

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatör Yardımcısı

Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel

Sorumlu Başmühendis/ Başmimar

Prodüksiyon Kaynakları Koordinatör Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

KANAL KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Kanal Koordinatörü

Başkan

Genel Müdür Yardımcısı

Kanal Koordinatör Yardımcısı, Kanal Koordinatörüne bağlı personel

Kanal Koordinatörü

Başkan

Müdür, Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Kanal Koordinatör Yardımcısına bağlı personel

Kanal Koordinatör Yardımcısı

Kanal Koordinatörü

Şef, Müdüre bağlı personel

Müdür

Kanal Koordinatör Yardımcısı

Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel

Sorumlu Başmühendis/ Başmimar

Kanal Koordinatör Yardımcısı

 

B- TAŞRA TEŞKİLATI

 

TRT MÜDÜRLÜKLERİ

TRT Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

TRT Müdür Yardımcısı, TRT Müdürüne bağlı personel

TRT Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Sorumlu Başmühendis/Başmimar, Şef, TRT Müdür Yardımcısına bağlı personel,

TRT Müdür Yardımcısı

TRT Müdürü

Sorumlu Başmühendis/Başmimara bağlı personel

Sorumlu Başmühendis/ Başmimar

TRT Müdür Yardımcısı

Avukat

TRT Müdürü

1. Hukuk Müşaviri

TRT MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI HABER BÜROLARI

Muhabir, Kameraman

TRT Müdür Yardımcısı

TRT Müdürü  

Diğer personel

Muhabir         

TRT Müdür Yardımcısı

 

C- YURTDIŞI BÜROLARI

 

Yurtdışı Temsilcisi

Müdür

Başkan Yardımcısı

Diğer personel

Yurtdışı Temsilcisi

Müdür

 

D- ANKARA RADYOSU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Radyo Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Radyo Müdür Yardımcısı

Radyo Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Radyo Müdürüne bağlı personel

Radyo Müdür Yardımcısı

Radyo Müdürü

RADYO MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI II. KADEME MÜDÜRLÜKLER

II. Kademe Müdür,

Radyo Müdür Yardımcısı

Radyo Müdürü

II. Kademe Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Strateji Uzmanı, Şef, Araştırmacı, Başspiker, Spiker, Stajyer Spiker, Prodüktör, Yardımcı Prodüktör,                  II. Kademe Müdüre bağlı personel

II. Kademe Müdür

Radyo Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

II. KADEME MÜDÜRLÜKLERE BAĞLI I. KADEME MÜDÜR/ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

I. Kademe Müdür,  Şube Müdürü,

II. Kademe Müdür

Radyo Müdür Yardımcısı

Uzman, Uzman Yardımcısı, Strateji Uzmanı, Araştırmacı, Sanatçı, Şef, Yayın Şefi, Başmühendis, Mühendis, I. Kademe Müdüre/Şube Müdürüne bağlı personel

I. Kademe Müdür/Şube Müdürü

II. Kademe Müdür

 

E- İSTANBUL RADYOSU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Radyo Müdürü

TRT Müdür Yardımcısı

TRT Müdürü

Radyo Müdür Yardımcısı

Radyo Müdürü

TRT Müdür Yardımcısı

Radyo Müdürüne bağlı personel

Radyo Müdür Yardımcısı

Radyo Müdürü

RADYO MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI II. KADEME MÜDÜRLÜKLER

II. Kademe Müdür

Radyo Müdür Yardımcısı

Radyo Müdürü

II. Kademe Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Strateji Uzmanı, Şef, Araştırmacı, Başspiker, Spiker, Stajyer Spiker, Prodüktör, Yardımcı Prodüktör, II. Kademe Müdüre bağlı personel

II. Kademe Müdür

Radyo Müdür Yardımcısı

II. KADEME MÜDÜRLÜKLERE BAĞLI I. KADEME MÜDÜRLÜKLER

I. Kademe Müdür

II. Kademe Müdür

Radyo Müdür Yardımcısı

Uzman, Uzman Yardımcısı, Strateji Uzmanı, Araştırmacı, Sanatçı, Şef, Yayın Şefi, Başmühendis, Mühendis,                I. Kademe Müdüre bağlı personel

I. Kademe Müdür

II. Kademe Müdür

 

F- DAİRE BAŞKANLIKLARINA BAĞLI HABER BÜROLARI İLE

KIBRIS HABER SERVİSİ

 

Muhabir, Kameraman

Başkan Yardımcısı

Başkan

Diğer personel

Muhabir

Başkan Yardımcısı

 

G- KURUM TABİPLİĞİ

 

Baştabip

Başkan

Genel Müdür Yardımcısı

Uzman Tabip, Tabip, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi ve diğer personel

Baştabip

Başkan

”