21 Aralk 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28504

YNETMELK

Trkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TRKYE RADYO-TELEVZYON KURUMUNDA MEMUR STATSNDE

STHDAM EDLEN PERSONEL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statsnde stihdam Edilen Personel Ynetmeliinin 37 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular, Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamak.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak, hukuk maviri ve avukat unvanl kadrolara, Kamu Personeli Seme Snav (B) grubu puan sras dikkate alnarak, aktan atama yaplacak kadro saysnn be katna kadar belirlenecek adaylar iin yaplacak yazl ve/veya szl-mlakat snavlarndaki baar srasna gre atama yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 66 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Kurum iinde, ayrlmalar dolaysyla atanan vekil memurlara veklet grevinin aydan fazla devam eden sresi iin; Kurum dndan veya aktan atananlara ise greve baladklar tarihten itibaren veklet ayl denir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 81 inci maddesi madde bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Baar, stn baar deerlendirmesi ve dl

MADDE 81 (1) Kurumda olaanst gayret ve almalar ile emsallerine gre baarl grev yapmak suretiyle; kamu kaynanda nemli lde tasarruf salanmasnda, kamu zararnn olumasnn nlenmesinde ve nlenemez kamu zararlarnn nemli lde azaltlmasnda, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin zerinde artrlmasnda veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin ykseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayal olarak katk saladklar tespit edilen memurlara Genel Mdr tarafndan baar belgesi verilebilir. defa baar belgesi alanlara stn baar belgesi verilir.

(2) stn baar belgesi verilenlere Genel Mdr tarafndan uygun grlmesi hlinde en yksek Devlet memuru aylnn (ek gsterge dhil) % 200ne kadar dl verilebilir.

(3) Bu maddeye gre bir mal yl iinde dllendirileceklerin says, Kurumun ylbandaki dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olamaz. Yl iinde dllendirilen personel says izleyen yln Ocak ay sonuna kadar Devlet Personel Bakanlna bildirilir.

(4) Yrtlen hizmetlerin zellikleri gz nnde bulundurularak memurlarn baar, verimlilik ve gayretlerini lmek zere Devlet Personel Bakanlnn uygun gr alnmak kaydyla deerlendirme ltleri belirlenebilir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/9/2008

27007

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

31/3/2009

27186

2-

23/7/2009

27297

3-

5/3/2010

27512

4-

7/9/2010

27695

5-

6/5/2011

27926