21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/3950

             21 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına Yemen Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma”nın yürürlüğe girmesi; Dışişleri Bakanlığının 23/10/2012 tarihli ve HUM/2036499 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                            B. ARINÇ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı V.

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                               F. ŞAHİN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                   M. ŞİMŞEK                                               E. BAYRAKTAR                                            C. YILMAZ                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.      Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

            M. Z. ÇAĞLAYAN                                             C. YILMAZ                                                    S. KILIÇ                                              M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                                          Kalkınma Bakanı                             Kültür ve Turizm Bakanı V.                          Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                       İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                  E. BAYRAKTAR

                                                               Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE YEMEN
CUMHUR
İYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA YEMEN

CUMHURİYETİ’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ARASINDA

SAĞLIK ALANINDA HİBE YAPILMASINA

DAİR ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti’nin, Ankara Büyükelçiliği (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaklardır) aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

MADDE 1

Türk Tarafı, Yemen Tarafının ihtiyaç duyduğu bir adet “Mobil Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi”ni, tüm donanımıyla birlikte ücretsiz olarak temin edecektir.

İşbu hibe, Türk Tarafından, Yemen Tarafının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarına destek sağlamak amacıyla, Yemen Tarafına yönelik bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilmektedir.

MADDE 2

Hibe edilen malzeme, teslimatın ardından Yemen Tarafına ait olacak ve Yemen Tarafının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacaktır.

MADDE 3

Söz konusu Mobil Ağır İklim Tipi Sahra Hastanesi durumun aciliyetine binaen Taraflar arasında belirlenen usul ile teslim edilecektir.

MADDE 4

İşbu Anlaşma, Ankara’da, 21 Eylül 2012 tarihinde, Türkçe ve İngilizce dillerinde iki orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Tereddüt halinde İngilizce metin esas kabul alınacaktır.

 

 

             Türkiye Cumhuriyeti                                               Yemen Cumhuriyeti

   Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına                          Hükümeti SağlıkBakanlığı Adına

 

            Prof. Dr. Nihat Tosun                                Abdulquawi Abdulwasa A. Al-Eryani

                      Müsteşar                                                     Yemen Cumhuriyeti’nin

                                                                                              Ankara Büyükelçisi

 

Andlaşmanın yabancı dil metni için tıklayınız