20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/192

KONU : Elektrik retim A..ye ait; Grup 10- Berdan Hidroelektrik Santralinin

letme Hakknn Verilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)'nn 17/12/2012 tarih ve 8470 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzca 30/4/2012 tarih ve 2012/60 sayl karar ile zelletirme programna alnan ve zelletirme stratejisi belirlenen Elektrik retim A.. (EA)'ne ait hidroelektrik santrallerinden Grup 10- Berdan Hidroelektrik Santralinin "letme Hakknn Verilmesi" yntemiyle zelletirilmesi amacyla hale Komisyonu tarafndan yaplan hale sonucunda;

1) 47.000.000 (krkyedimilyon) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Tayfurlar Enerji Elektrik retim A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Tayfurlar Enerji Elektrik retim A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 46.600.000 (krkaltmilyonaltyzbin) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren MBM Enerji naat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A..-enol Mutlu Ortak Giriim Grubu'na hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, MBM Enerji naat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A..-enol Mutlu Ortak Giriim Grubu'nun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine,

3) 43.800.000 (krkmilyonsekizyzbin) ABD Dolar bedelle nc teklifi veren Ekmekioullar Metal ve Kimya Sanayi Ticaret A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Ekmekioullar Metal ve Kimya Sanayi Ticaret A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4) letme Hakk Devir Szlemesi ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi, letme Hakk Devir Szlemesinin imzalanmas ve dier ilemlerin yerine getirilmesi hususunda dare'nin yetkili klnmasna

karar verilmitir.