20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/191

KONU : Elektrik retim A..ye ait; Grup 9- Arpaay-Telek ve Kiti

Hidroelektrik Santrallerinin letme Hakknn Verilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)'nn 17/12/2012 tarih ve 8470 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzca 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayl karar ile zelletirme programna alnan ve zelletirme stratejisi belirlenen Elektrik retim A.. (EA)'ne ait hidroelektrik santrallerinden Grup 9- Arpaay-Telek ve Kiti Hidroelektrik Santrallerinin "letme Hakknn Verilmesi" yntemiyle zelletirilmesi amacyla hale Komisyonu tarafndan yaplan hale sonucunda;

1) 3.010.000 (milyononbin) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Metaltek Metalurji Kimya Gda Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Metaltek Metalurji Kimya Gda Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 3.000.000 (milyon) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Har Enerji Yatrmlar A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Har Enerji Yatrmlar A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

3) letme Hakk Devir Szlemesi ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi, letme Hakk Devir Szlemesinin imzalanmas ve dier ilemlerin yerine getirilmesi hususunda dare'nin yetkili klnmasna

karar verilmitir.