20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/187

KONU : Elektrik retim A..ye ait; Grup 4- Gksu Hidroelektrik Santralinin

letme Hakknn Verilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)'nn 17/12/2012 tarih ve 8470 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzca 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayl karar ile zelletirme programna alnan ve zelletirme stratejisi belirlenen Elektrik retim A.. (EA)'ne ait hidroelektrik santrallerinden Grup 4- Gksu Hidroelektrik Santralinin "letme Hakknn Verilmesi" yntemiyle zelletirilmesi amacyla hale Komisyonu tarafndan yaplan hale sonucunda;

1) 57.500.000 (elliyedimilyonbeyzbin) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Nurol Enerji retim ve Pazarlama A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Nurol Enerji retim ve Pazarlama A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 57.400.000 (elliyedimilyondrtyzbin) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Samsun Makina Sanayi A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Samsun Makina Sanayi A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine,

3) 57.200.000 (elliyedimilyonikiyzbin) ABD Dolar bedelle nc teklifi veren Lozan Elektrik Maden Nakliyat Sanayi ve Ticaret A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Lozan Elektrik Maden Nakliyat Sanayi ve Ticaret A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4) letme Hakk Devir Szlemesi ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi, letme Hakk Devir Szlemesinin imzalanmas ve dier ilemlerin yerine getirilmesi hususunda dare'nin yetkili klnmasna

karar verilmitir.