20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/186

KONU : Elektrik retim A..ye ait; Grup 3- Ksk Hidroelektrik

Santralinin letme Hakknn Verilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)'nn 17/12/2012 tarih ve 8470 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzca 08/02/2011 tarih ve 2011/10 sayl karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan ve zelletirme stratejisi belirlenen Elektrik retim A.. (EA)'ne ait hidroelektrik santrallerinden Grup 3- Ksk Hidroelektrik Santralinin "letme Hakknn Verilmesi" yntemiyle zelletirilmesi amacyla hale Komisyonu tarafndan yaplan hale sonucunda;

1) 27.150.000 (yirmiyedimilyonyzellibin) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Kl Enerji retim A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Kl Enerji retim A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 27.000.000 (yirmiyedimilyon) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Tayfurlar Enerji Elektrik retim A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Tayfurlar Enerji Elektrik retim A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine,

3) 26.600.000 (yirmialtmilyonaltyzbin) ABD Dolar bedelle nc teklifi veren Nurol Enerji retim ve Pazarlama A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Nurol Enerji retim ve Pazarlama A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4) letme Hakk Devir Szlemesi ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi, letme Hakk Devir Szlemesinin imzalanmas ve dier ilemlerin yerine getirilmesi hususunda dare'nin yetkili klnmasna

karar verilmitir.