20 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28503

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 19/12/2012

KARAR NO : 2012/185

KONU : Elektrik retim A..ye ait; Grup 2- Kokpr Hidroelektrik

Santralinin letme Hakknn Verilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)'nn 17/12/2012 tarih ve 8470 sayl yazsna istinaden;

Kurulumuzca 19/10/2009 tarih ve 2009/59 sayl karar ile zelletirme programna alnan ve zelletirme stratejisi belirlenen Elektrik retim A.. (EA)'ne ait hidroelektrik santrallerinden Grup 2- Kokpr Hidroelektrik Santralinin "letme Hakknn Verilmesi" yntemiyle zelletirilmesi amacyla hale Komisyonu tarafndan yaplan hale sonucunda;

1) 12.000.000 (onikimilyon) ABD Dolar bedelle en yksek teklifi veren Tahiroullar Petrol rnleri Nakliyat naat Otomotiv ve Taahht Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Tahiroullar Petrol rnleri Nakliyat naat Otomotiv ve Taahht Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine,

2) 11.770.000 (onbirmilyonyediyzyetmibin) ABD Dolar bedelle ikinci teklifi veren Har Enerji Yatrmlar A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, Har Enerji Yatrmlar A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine,

3) 11.050.000 (onbirmilyonellibin) ABD Dolar bedelle nc teklifi veren EN-SA Yap ve naat Turizm Nakliyat Gda Sanayi A..'ne hale artnamesi erevesinde iletme hakknn devredilmesine, EN-SA Yap ve naat Turizm Nakliyat Gda Sanayi A..'nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare Lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

4) letme Hakk Devir Szlemesi ve konu ile ilgili dier hususlarn belirlenmesi, letme Hakk Devir Szlemesinin imzalanmas ve dier ilemlerin yerine getirilmesi hususunda dare'nin yetkili klnmasna

karar verilmitir.