19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2012/4053

             Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                        Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                      Ö. DİNÇER                                                   E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.                Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                             E. BAĞIŞ

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                          Maliye Bakanı V.

                                          Ö. DİNÇER                                                       İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                    Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                           B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

10/9/2012 TARİHLİ VE 2012/4053 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

              ADI SOYADI                                           KONTENJANI                                         GÖREVİ

1-           Prof. Dr. Sedat MURAT                            Öğretim Üyesi                                             Başkan

2-           Lütfü ESENGÜN                                       Bakan                                                          Üye

3-           Asım AYKAN                                            İl Belediye Başkanı                                     Üye

4-           Dr. E. Aydın ÖZKUL                                 Yargıtay                                                      Üye

5-           Selçuk HONDU                                         Danıştay                                                      Üye

6-           Erdoğan KESİM                                         Sayıştay                                                       Üye

7-           Metin İlyas AKSOY                                   Müsteşar                                                     Üye

8-           Filiz DİNÇMEN                                         Büyükelçi                                                    Üye

9-           Muharrem GÖKTAYOĞLU                      Vali                                                             Üye

10-         Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR                    Öğretim Üyesi                                             Üye

11-         Hasan BÜYÜKDEDE                                Kamu Kurumu Niteliğindeki                       Üye

                                                                                  Meslek Kuruluşu