19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                  18 Aralık 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-10502

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Aralık 2012 tarihinden itibaren Finlandiya ve Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        18 Aralık 2012

      B.01.0.KKB.01-06-387-732

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10502 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Aralık 2012 tarihinden itibaren Finlandiya ve Makedonya Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI