19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih         : 22/10/2012

             Karar No  : 2012/28

             Konu         : Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve

                                 Eylem Planı (2012-2016)

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18/9/2012 tarihli ve 2258 sayılı yazısı dikkate alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum/kuruluşları ve özel sektörün katkıları ile hazırlanan ve 15 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısındaki görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai hale getirilen ekli “Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)