19 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28502

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

TARH : 14/12/2012

KARAR NO : 2012/183

KONU : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 11/10/2012 tarih ve 6921 sayl yazsna istinaden;

1- stanbul li, Tuzla lesi, Aydnl Mahallesi snrlar iinde bulunan mlkiyeti Maliye Hazinesi adna kaytl iken Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan toplam yzlm 623.600 m olan 649, 650 ve 655 nolu parsellere ynelik Konut Alan (Emsal:1,50; Hmax:30,50), Kentsel alma Alan (Emsal: 1,75; Hmax:15,50), Fuar Alan (Emsal:0,50), lkretim Tesisi Alan (Emsal:1.00, Hmax: 15,50) Dini Tesis Alan, Trafo, Park Alan ve Yol kararlar getirilmesine ilikin Kurulumuzun 5/4/2012 tarih ve 2012/50 sayl Karar ile onaylanan 1/100.000 lekli evre dzeni plan deiiklii, 1/5.000 lekli nazm imar plan deiiklii ve 1/1.000 lekli uygulama imar plan deiikliine askda yaplan itirazlarn deerlendirilmesi sonucunda; 1/100.000 lekli evre dzeni plan deiikliinde Plan onama snr iinde 1/100.000 lekli stanbul evre Dzeni Plan hkmleri geerlidir. eklindeki plan hkmne ve Ticaret, Turizm ve Kltr Alan gsterimine ilikin itirazn kabulne, dier itirazlarn reddine,

2- Yaplan itirazlar sonucu Kentsel alma Alan gsterimi ve plan notu dzenlemesi yaplan 1/100.000 lekli evre Dzeni Plan Deiikliinin onaylanmasna,

3- Onaylanan evre Dzeni Plan Deiikliinin Resm Gazete'de yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin stanbul Bykehir Belediye Bakanl, Tuzla Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Kararn eki harita iin tklaynz