19 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28502

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 14/12/2012

KARAR NO    : 2012/182

KONU              : Hazine taşınmazı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 20/11/2012 tarih ve 7746 sayılı yazısına istinaden;

1- 2115/3361 hissesi özelleştirme kapsam ve programında bulunan Gayrimenkul A.Ş’ ye ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi, 817 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 3.361,00 m2 taşınmazda Maliye Hazinesine ait olan 1246/3361 hissenin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2- Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3- Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2015 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.